පියුමි හංසමාලිට රවීගෙන් විදුලිබලේ ජොබ් එකක්…. සැලරිය ලක්ෂ දෙකකටත් එහා….

රවී කරුණානායක පියුමි හංසමාලිව විදුලි බල මණ්ඩලයේ සම්බන්ධීකරණ නිළධාරිණියක් ලෙස පත් කර ඇත. විදෙස් ජාතිකයින් සමග සම්බන්ධීකරණ කටයුතු සදහා පියුමි හංසමාලිව පත් කර ඇතිබව වාර්තා වේ. මේ පිළිබදව විදුලි සේවකයින් සිය විරෝධතාවය පල කරද්දී රවී කරුණානායක පවසා ඇත්තේ විදුලි බල මණ්ඩලය නව ජවයකින් ඉදිරියට ගත යුතු බවත් ඒ සදහා විදෙස් නියෝජිතයින් ආධාර උපකාර ලැබිය යුතු නිසා මේ තීරණය ගත් බවයි.

රවී කරුණානායක පියුමි හංසමාලි වෙනුවෙන් වෙන් කල වැටුප ලක්ෂ දෙකකට ආසන්න බවත් සියළු දීමනා සහිතව ඇගේ වැටුප මාසිකව ලක්ෂ දෙක ඉක්මවන්නක් බවත් විදුලි සේවකයින් පවසයි.

විදුලි බල මණ්ඩලයේ කටයුතු පිළිබදව කිසිත් නොදන්න නිරූපිකාවන් මෙලෙස විදුලි බලමණ්ඩලයට බදවා ගැනීම නුසුදුසු කටයුත්තක් බව විදුලි සේවකයන් පවසයි. ඉදිරි දින කිහිපය ඇතුලත මේ තීරණය වෙනස් කර ගත යුතු බවත් එසේ නොකරන්නේ නම් දැඩි විරෝධතාවයක් මේ කටයුත්ත පිළිබදව දැක්වීමට සූදානම් වෙන බවත් ඔවුන් පවසා සිටියි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here